Wybierz język:
WYBIERZ DZIAŁ:

DOŚWIADCZENIE

Centrum Techniki Okrętowej S.A. w ostatnich latach zrealizowało szereg projektów urządzeń i stanowisk badawczych dla Klientów w Polsce i za granicą. Zlecenia obejmowały opracowanie projektów koncepcyjnych, przygotowanie dokumnetacji technicznej i wykonawczej oraz wykonanie urządzenia oraz nadzór nad jego montażem. 


Wykonaliśmy:
- tunel kawitacyjny dla Maritime Vietnam University,
- tunele wiatrowe dla Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej,
- dynamometry dla Bułgarskiego Centrum Hydrodynamiki Okrętu (BSHC) oraz Technicznego Centrum Badawczego w Finlandii (VTT).