Wybierz język:

OFERTA

Oferowane przez CTO S.A. urządzenia i wyposażenie badawcze należą do grupy wysokich technologii i są efektem komercjalizacji własnej myśli naukowej, technicznej i projektowej.

 

Proponujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące analizę potrzeb Klienta, studium wykonalności i opłacalności, projekty wstępne i koncepcyjne, organizację laboratoriów badawczych, projekty techniczne i wykonawcze oraz wytwarzanie i próby funkcjonalne urządzeń badawczych, szkolenia w oparciu o prace badawcze na własnych stanowiskach badawczych, porównawcze badania międzylaboratoryjne modeli wzorcowych, opracowanie procedur prowadzenia badań, nadzór nad realizacją projektów do pełnego uruchomienia i wdrożenia urządzeń.