Wybierz język:
WYBIERZ DZIAŁ:
Wyposażenie badawcze

Wyposażenie badawcze

Urządzenie do pomiaru prędkości
Urządzenie do pomiaru prędkości
Urządzenie do pomiaru prędkości w strumieniu nadążającym P300q jest nowoczesnym systemem pomiarowym, zaprojektowanym do pomiaru trójwymiarowego pola prędkości  za modelem statku, np. w kręgu śrubowym.
Waga sześcioskładowa
Waga sześcioskładowa
Dynamometr jest urządzeniem do ogólnego zastosowania przy pomiarze trzech sił oraz trzech momentów. Może być stosowany jako element systemów pomiarowych w basenach holowniczych i tunelach kawitacyjnych.
Wyważarka
Wyważarka
Urządzenie o lekkiej i zwartej konstrukcji służące do określania momentu bezwładności oraz położenia środka ciężkości modelu statku.
Dynamometr oporowy
Dynamometr oporowy
Dynamometr oporowy jest specjalistycznym urządzeniem pomiarowym stosowanym w standardowych hydrodynamicznych badaniach modelowych przeprowadzanych w basenach holowniczych lub tunelach obiegowych.
Sonda fali
Sonda fali
Czujnik fal przeznaczony jest do pomiaru wysokości fal na holowanym modelu.
Dynamometr POD
Dynamometr POD
Urządzenie umieszczone wewnątrz obudowy POD jako część modelowanego układu napędowego, przeznaczone do pomiarów oporów oraz momentów obrotowych generowanych na śrubie napędowej POD (zamiast całego zespołu POD). Dynamometr może być stosowany jako część układu pomiarowego statków POD oraz do badań POD na otwartych wodach.
Dynamometr steru
Dynamometr steru
Ster dynamometru używany jest do pomiaru momentu obrotowego oraz składowych wzdłużnych i poprzecznych sił generowanych na model steru.
Wake rake
Wake rake
Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru składowej osiowej prędkości w położeniu śruby.