Wybierz język:
WYBIERZ DZIAŁ:
Urządzenia badawcze

Urządzenia badawcze

Edukacyjny tunel aerodynamiczny typu otwartego
Edukacyjny tunel aerodynamiczny typu otwartego

Ten poddźwiękowy tunel charakteryzuje się obiegiem otwartym, zorientowanym w płaszczyźnie poziomej. Umożliwia pozyskanie wiedzy o aerodynamice obiektów morskich, lądowych stałych i mobilnych, a także latających na na podstawie eksperymentów przeprowadzonych z modelem lub prototypem.

Stanowisko do badania turbin wodnych
Stanowisko do badania turbin wodnych

Stanowisko służy do badania pracy pomp i wyznaczania ich charakterystyk. Pozwala także na eksperymentalne określanie charakterystyk małych turbin wodnych oraz na wyznaczanie charakterystyk podczas współpracy pomp i modeli instalacji (rurociągów) w róznych konfiguracjach.

Bezobsługowy pomost holowniczy do edukacyjnych badań modelowych
Bezobsługowy pomost holowniczy do edukacyjnych badań modelowych

Bezobsługowy pomost holowniczy jest częścią wyposażenia edukacyjnego basenu do badań modelowych, w którego skład dodatkowo wchodzą: wywoływacz fal, torowisko, wygaszacz fal połączony z pomostem technicznym, dynamometry: siły, do badania modeli śrub okrętowych, do pomiaru oporu.

Duży tunel aerodynamiczny
Duży tunel aerodynamiczny

Duży, poddźwiękowy tunel aerodynamiczny typu zamkniętego służy do badań obiektów w rzeczywistej skali i rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

Poddźwiękowy tunel aerodynamiczny typu zamkniętego
Poddźwiękowy tunel aerodynamiczny typu zamkniętego

Tunel aerodynamiczny to podstawowe urządzenie badawcze aerodynamiki doświadczalnej, wykorzystywane do: badań opływu gazu wokół obiektu, badania i pomiaru ciśnień wokół analizowanych obiektów, badania sił występujących w rozpatrywanych obiektach. Tunel charakteryzuje się obiegiem zamkniętym, zorientowanym w płaszczyźnie poziomej i zamkniętą/ półotwartą przestrzenią pomiarową.

Tunel kawitacyjny
Tunel kawitacyjny

Tunel kawitacyjny jest urządzeniem laboratoryjnym hydromechaniki eksperymentalnej wykorzystywanym głównie do kawitacyjnych badań modelowych śrub okrętowych wykonywanych w jednorodnym polu prędkości oraz kawitacyjnych badań modelowych pędników i sterów w symulowanym zakadłubowym polu prędkości.

Tunel łopatkowy
Tunel łopatkowy

Tunel łopatkowy to odmiana urządzenia badawczego aerodynamiki doświadczalnej, wykorzystywane do badania opływu gazu wokół obiektu.

Platforma do badań off-shore
Platforma do badań off-shore

Platforma do badań off-shore przeznaczona jest do pracy na stanowisku badawczym. Może posiadać regulowaną głębokość i współpracować z pomostem holowanym w miejscu przeznaczonym do tych badań.

Pomost holowany
Pomost holowany

Pomost holowany przeznaczony jest do obsługi przeprowadzanych badań obiektów off-shore na basenie modelowym.

Pomost holowniczy
Pomost holowniczy

Pomost holowniczy jest urządzeniem do przeprowadzania standardowych badań modelowych w warunkach wody płytkiej bądź głębokiej.

Stanowisko do badań zjawisk przepływowych pomp i rurociągów
Stanowisko do badań zjawisk przepływowych pomp i rurociągów

Stanowisko przeznaczone jest do badań zjawisk przepływowych w aspekcie wtórnego zanieczyszczenia wody i bezpieczeństwa jej dostawy w systemach wodociągowych.