Aparatura pomiarowa

Centrum Techniki Okrętowej S.A. posiada doświadczenie w produkcji aparatury pomiarowej,

obejmującej przede wszystkim różnorodne dynamometry, urządzenia do pomiaru pól prędkości w cieczach i w gazach, falowania swobodnej powierzchni i szereg innych przyrządów.

Dynamometry oporowe

Dynamometr oporowy jest specjalistycznym urządzeniem pomiarowym stosowanym w standardowych hydrodynamicznych badaniach modelowych przeprowadzanych w basenach holowniczych lub tunelach obiegowych.

Dynamometry pod

Urządzenie umieszczone wewnątrz obudowy POD jako część modelowanego układu napędowego, przeznaczone do pomiarów oporów oraz momentów obrotowych generowanych na śrubie napędowej POD (zamiast całego zespołu POD). Dynamometr może być stosowany jako część układu pomiarowego statków POD oraz do badań POD na otwartych wodach.

Dynamometr steru

Ster dynamometru używany jest do pomiaru momentu obrotowego oraz składowych wzdłużnych i poprzecznych sił generowanych na model steru.

Sondy falowe

Czujnik fal przeznaczony jest do pomiaru wysokości fal na holowanym modelu.

Urządzenia do pomiaru prędkości

Urządzenie do pomiaru prędkości w strumieniu nadążającym P300q jest nowoczesnym systemem pomiarowym, zaprojektowanym do pomiaru trójwymiarowego pola prędkości za modelem statku, np. w kręgu śrubowym.

Wagi sześcioskładowe

Dynamometr jest urządzeniem do ogólnego zastosowania przy pomiarze trzech sił oraz trzech momentów. Może być stosowany jako element systemów pomiarowych w basenach holowniczych i tunelach kawitacyjnych.

Wake rake

Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru składowej osiowej prędkości w położeniu śruby.

Wyważarki

Urządzenie o lekkiej i zwartej konstrukcji służące do określania momentu bezwładności oraz położenia środka ciężkości modelu statku.

Zobacz karty katalogowe Aparatura pomiarowa.

Przykładowe realizacje

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Twoich potrzeb aparaturę pomiarową.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Baza wiedzy.

Od tradycji
do nowoczesności

Dane adresowe

ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Szybki kontakt