Stanowiska specjalistyczne

CTO S.A. produkuje stanowiska specjalistyczne projektowane na indywidualne zamówienie.

Stanowiska te wykonywane są w oparciu o wytyczne Klienta i/lub odpowiednie normy i przepisy.

STANOWISKO DO BADANIA WODOCIĄGÓW

Stanowisko do badań pomp i zjawisk przepływowych w rurociągach przeznaczone jest m.in. do:

 • badań i rejestracji charakterystyk dwóch pomp pracujących osobno i w zespole,
 • badania i rejestracji charakterystyk hydraulicznych pojedynczych przewodów i układu przewodów,
 • wyznaczania punktu pracy i sprawności współpracujących pomp,
 • badań liniowych oporów ruchu w odcinkach rurociągów,
 • badania oporów miejscowych przepływu wody,
 • ustalania wartości Kv zaworów regulacyjnych i armatury według normy EN1267,
 • badania skuteczności pracy zaworów, armatury eksperymentalnej itp.,
 • wizualizacji przepływu w rurociągach szklanych hartowanych i z przezroczystego polimeru przez wprowadzenie barwnika,
 • pomiarów spadków ciśnienia na prostym odcinku rury w ustalonej liczbie punktów pomiarowych,
 • prowadzenia eksperymentów w funkcji sterowania natężeniem przepływu lub
  zmianami ciśnienia pracy pomp przy zmiennej konfiguracji rurociągów i armatury.

STANOWISKO DO BADANIA ZAKAMIENIENIA KOTŁÓW

Zadaniem stanowiska jest przeprowadzanie testu odkładania się kamienia kotłowego w wymienniku ciepła poddawanym badaniu, z wody o kontrolowanym poziomie twardości. W trakcie testu woda krąży w układzie zamkniętym. Parametry urządzenia badawczego monitorowane są poprzez czujniki.

STANOWISKO REESS

CTO S.A. produkuje stanowiska do badanie odporności ogniowej. Badanie to jest jednym z testów wymaganych w procesie homologacji układów magazynowania energii wielokrotnego ładowania (REESS) w celu dopuszczenia baterii do użytku w pojazdach mechanicznych. Stanowisko do badania odporności na płomień umożliwia przeprowadzanie takich badań zgodnie z aneksem 8E regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

STANOWISKO POMP I TURBIN

Stanowisko służy do badania pracy pomp i wyznaczania ich charakterystyk. Pozwala także na eksperymentalne określanie charakterystyk małych turbin wodnych oraz na wyznaczanie charakterystyk podczas współpracy pomp (w różnych konfiguracjach) i modeli instalacji (rurociągów). Stanowisko pozwala na badanie pomp pracujących w układzie szeregowym, równoległym i turbinowym.

SYMULATOR ODDZIAŁYWANIA WIATRU

Symulator stanowi urządzenie pomocnicze basenu modelowego. W skład symulatora oddziaływania wiatru na nadwodną część konstrukcji „off-shore” wchodzi rama jezdna z sekcją wentylatorów Konstrukcja ramy jezdnej umożliwia montaż symulatora na torowisku basenu modelowego.

Dwie baterie wentylatorów umożliwiają badanie wpływu wiatru na nadwodną część modeli obiektów „off-shore” lub konwencjonalnych jednostek pływających. Układ wentylatorów posiada możliwość modyfikacji geometrii (montaż w pionie lub poziomie). Symulowany w skali modelowej „wiatr” może mieć cechy procesu stacjonarnego albo stochastycznego, płaskiego – o określonym kierunku, reprezentowanym przez średnią prędkość wiatru oraz rozkład profilu prędkości po wysokości od powierzchni rozdziału środowiska.

PLATFORMA OFF-SHORE

Platforma stanowi konstrukcję współpracująca w trakcie badań z pomostem holowanym projektu CTO.

Platforma ma możliwość zmiany wysokości od poziomu górnego, tj. +150mm nad lustrem wody do 10 m poniżej tego poziomu. Na platformie mocowane (kotwione) są modele obiektów typu off-shore i przeprowadzane badania zgodnie z procedurami badawczymi.

Komora do badania adhezji

Stanowisko badawcze służy do badania interakcji między płytkami próbnymi pokrytymi powłokami testowymi a pęcherzykami powietrza.

Zobacz karty katalogowe Stanowiska specjalistyczne.

Przykładowe realizacje

Potrzebujesz nietypowego stanowiska badawczego?
Zgłoś się do nas.
Nasi specjaliści opracują dla Ciebie najlepszą koncepcję wraz z jej wyceną.

Od tradycji
do nowoczesności

Dane adresowe

ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Szybki kontakt