Tunele
aerodynamiczne

Badania prowadzone w tunelach aerodynamicznych

dostarczają dużych ilości wiarygodnych danych aerodynamicznych. Tunele aerodynamiczne są często najszybszym, ekonomicznym i dokładnym urządzeniem do prowadzenia badań aerodynamicznych i pozyskiwania danych aerodynamicznych w celu wsparcia decyzji projektowych. Wiele gałęzi przemysłu na całym świecie wspiera badania i rozwój w dziedzinie aerodynamiki, których głównym przedmiotem jest przeprowadzanie eksperymentów w tunelu aerodynamicznym, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i pragnieniami. Istnieje znacząca liczba badań i prac rozwojowych w zakresie aerodynamiki wykonywanych przez korporacje do celów cywilnych, w zakresie rozwoju samolotów, samochodów, pojazdów morskich i konstrukcji architektonicznych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe CTO S.A. projektuje, buduje i dostarcza tunele aerodynamiczne różnych typów i do różnych zastosowań dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta z uwzględnieniem istniejących ograniczeń, takich jak np. budżet, dostępna przestrzeń, czas i wiedza. Praktycznie zawsze priorytetem jest uzyskanie największego rozmiaru przestrzeni pomiarowej z jak największą prędkością przepływającego powietrza za dostępne środki.

Tunele aerodynamiczne
typu otwartego

CTO S.A. projektuje i produkuje tunele aerodynamiczne z obiegiem otwartym na indywidualnie zamówienie, dzięki czemu będą one spełniały dokładnie Twoje wymagania.

Tunele aerodynamiczne
typu zamkniętego

W tunelach aerodynamicznych typu zamkniętego stopniowo rozszerzający się dyfuzor kieruje powietrze z powrotem do konfuzora, dzięki czemu powietrze stale krąży w zamkniętej pętli.

Tunele
do wzorcowania

CTO S.A. projektuje i produkuje tunele aerodynamiczne do wzorcowania przyrządów pomiarowych.
Oferowane tunele mogą być wykonane jako tunele typu otwartego lub zamkniętego.

Tunele
edukacyjne

Większość projektowanych przez CTO S.A. tuneli edukacyjnych to tunele z obiegiem otwartym.
Edukacyjny tunel aerodynamiczny umożliwia uzyskanie wiedzy o aerodynamice obiektów morskich, lądowych stałych i mobilnych, a także latających na podstawie eksperymentów przeprowadzonych z modelem lub prototypem.

Procedura projektowania składa się z kilku głównych kroków:

  • Zdefiniowania wymiarów przestrzeni pomiarowej i pożądanej prędkości przepływu wynikającej z typu przeprowadzanych badań;
  • Zaprojektowania sekcji tunelu aerodynamicznego w sposób ograniczający ryzyko wystąpienia oderwań przepływu lub niepożądanych zawirowań, zapewniając jednocześnie wysoką jakość pola prędkości w przestrzeni pomiarowej;
  • Doboru prostownicy i zestawu siatek sekcji ustalania pola prędkości, ustalenie kształtu, ilości i rozstawu kierownic przepływu;
  • Doboru chłodnicy (jeżeli jest stosowana);
  • Obliczania strat ciśnienia w poszczególnych sekcjach tunelu aerodynamicznego i na długości całego tunelu;
  • Doboru wentylatora/-ów,
  • Analizy CFD przepływu w przestrzeni pomiarowej mającej na celu weryfikacje poprawności przyjętych założeń.

Szczególną uwagę w procesie projektowania przykładamy do konstrukcji konfuzora. Ta sekcja tunelu aerodynamicznego jest najbardziej krytyczna, ponieważ silnie wpływa na jakość przepływu (prędkość, poziom turbulencji, równomierność prędkości) w przestrzeni pomiarowej. Krzywe konfuzora opisują wielomiany piątego stopnia specyficzne dla projektowanego tunelu. Po zaprojektowaniu sekcji tunelu określane są straty ciśnienia w tunelu aerodynamicznego, a względy energetyczne prowadzą do właściwego doboru wentylatora.

Więcej informacji na temat standardów wykonywania projektów znajdziesz w zakładce OFERTA

Oferta CTO obejmuje również:

  • zaawansowane systemy sterowania,
  • zintegrowany system pozyskiwania danych (DAS)
  • szeroką gamę urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w nowoczesnych badaniach modelowych.

Zobacz karty katalogowe Tunele aerodynamiczne

Więcej informacji o tunelach aerodynamicznych, ich typach i przeznaczeniu znajdziesz w zakładce Baza wiedzy

Od tradycji
do nowoczesności

Dane adresowe

ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Szybki kontakt