Oferta

Standard realizacji projektów urządzeń badawczych:

CTO S.A. to zespół wykwalikowanych projektantów i wykonawców, którzy zrealizują nawet najbardziej nietypowe i złożone projekty urządzeń i stanowisk badawczych. W zależności od zapotrzebowania Klienta i specyfiki budynku (laboratorium/pomieszczenia) oferujemy „skrojone na miarę” oraz spersonalizowane rozwiązanie. Staramy się słuchać naszych Klientów, dokładnie poznawać ich potrzeby i oczekiwania, aby spełniać ich marzenia. CTO S.A. posiada potencjał techniczny oraz specjalistów zdolnych do opracowania projektu oraz dostawy i montażu urządzeń i stanowisk badawczych, zarówno tych standardowych jak i specjalistycznych.

CTO S.A korzysta z następującego zaplecza naukowo-badawczego oraz zasobów w celu zapewnienia wysokiej jakości przedmiotu zamówienia:

 • urządzenia badawcze tj.: baseny holownicze, laboratorium badań off-shore, tunele aerodynamiczne, tunel kawitacyjny, laboratoria ogniowe, akustyczne itp. (więcej o infrastrukturze naukowo-badawczej CTO S.A. dowiesz się na stronach: www.cto.gda.pl/poznaj-nas/plan-centrum; https://laboratoria-badawcze.pl/, www.yachtresearch.eu; www.certyfikacje.com.pl, www.inzynieriamedyczna.com.pl/),
 • zespół pracowników naukowych wyspecjalizowanych w dziedzinie mechaniki płynów i mechaniki konstrukcji,
 • multidyscyplinarny zespół doświadczonych projektantów urządzeń badawczych,
 • zespół automatyków i inżynierów projektantów napędów elektrycznych,
 • warsztat mechaniczny budowy modeli i stanowisk badawczych,
 • sprawdzeni dostawcy i podwykonawcy, posiadający niezbędne doświadczenie w wyposażaniu urządzeń i stanowisk badawczych.

Poniżej przedstawiamy Państwu standard realizacji naszych projektów

Każdy projekt jest inny,

tak jak różne są potrzeby i oczekiwania Klienta.

Projekty różnią się stopniem skomplikowania, przeznaczeniem stąd konieczność indywidualnego podejścia do każdego z nich. Najistotniejsze do określenia przed rozpoczęciem projektu to uszczegółowienie oczekiwań Klienta co do funkcjonalności oraz budżetu. Na tym etapie Klient określa swoje potrzeby i razem z nim opracowujemy strategię dalszego postępowania.

Koncepcja i wizualizacja

Projekt urządzenia/stanowiska jest wykonywany zgodnie z najlepszymi praktykami i doświadczeniem CTO wynikającymi z projektowania, wykonywania i uruchamiania podobnych obiektów oraz z użytkowania własnych urządzeń badawczych.

Etap ten obejmuje m.in.:

 • opracowanie koncepcji konstrukcji stanowiska w oparciu o wytyczne Klienta,
 • analizy obliczeniowe metodami numerycznej mechaniki płynów i metodą elementów skończonych zarówno przepływu jak i mechaniki jego konstrukcji,
 • prognozę zapotrzebowania mocy oraz dobór zespołu napędowego (wykonanie standardowe lub specjalne na podstawie opracowanych warunków technicznych), dobór układów sterowania, akwizycji danych (jeśli są wymagane),
 • dobór wyposażenia oraz instalacji pomocniczych,
 • określenie podziału urządzenia/stanowiska na elementy transportowe.

Opracowany zostaje projekt stanowiska i jego wizualizacja. Projekt urządzenia/stanowiska badawczego zostaje przedstawiony przedstawicielom Zamawiającego do akceptacji.

Projekt wykonawczy

Po zatwierdzeniu przez Klienta koncepcji następuje faza wykonawcza. W tej fazie tworzymy rysunki techniczne niezbędne do realizacji koncepcji takie jak dokumentacja wykonawcza sekcji stanowiska, schematy instalacji elektrycznych, instalacji wodnych, chłodzenia czy AKiP etc.

Skupiamy się na detalach projektu tak, aby przygotować go do finalizacji. Tworzymy zestawienie ilościowe niezbędnych materiałów.

Wykonanie

Na podstawie projektu wykonawczego wykonujemy konstrukcję i zamawiamy elementy wyposażenia stanowiska. CTO posiada niezbędne doświadczenie w wyposażaniu urządzeń/stanowisk badawczych. CTO zapewnia ich sprawdzenie i najwyższą jakość.
Konstrukcja urządzenia/stanowiska wykonywana jest pod nadzorem wykwalifikowanych Kierowników Projektu.

Elementy wyposażenia, takie jak prostownica, wentylator i silnik zespołu napędowego, pompy, zawory, elementy automatyki itp. dostarczane są przez sprawdzonych poddostawców.

Montaż wstępny i próby fabryczne

Po etapie kompletacji elementów składowych stanowiska wykonujemy jego próbny montaż i rozruch. Obejmuje on sprawdzenie osiągów stanowiska. Zapewniamy Klientowi możliwość udziału w próbach fabrycznych, dzięki czemu jeszcze zajdzie przed wysyłką stanowiska istnieje możliwość wprowadzenia drobnych korekt. Próbny fabryczne (FAT) obejmują sprawdzenie wymaganych osiągów i prowadzone są w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Montaż końcowy i próby odbiorowe

Po próbach fabrycznych stanowisko zostanie rozebrane i zabezpieczone do transportu, a następie przetransportowane do Klienta.

Nasi specjaliści przeprowadzą montaż końcowy stanowiska w siedzibie Klienta. Przed przekazaniem stanowiska wykonają próby odbiorowe, w celu wykazania zgodności osiągów stanowiska z wymaganiami stawianymi przez Klienta.

Szkolenie

Przekazanie urządzenia/stanowiska badawczego do użytkowania połączone jest ze szkoleniem personelu Zamawiającego. Szkolenie obejmuje obsługę urządzenia/stanowiska, sposób jego konserwacji i przeglądów okresowych, a także zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Transfer wiedzy

W zależności od zapotrzebowania Zamawiającego CTO opracowuje i przekazuje procedury postępowania związane z przygotowaniem modeli badawczych, planowaniem eksperymentów modelowych, przeprowadzaniem eksperymentów oraz analizą i interpretacją rezultatów prowadzonych badań. Opracowanie procedur związane jest zwykle ze szkoleniem personelu Zamawiającego.

Wyposażenie pomocnicze i pomiarowe

CTO S.A. oferuje szeroki zakres urządzeń pomiarowych oraz systemów akwizycji i przetwarzania danych. W szczególności przedmiotem oferty mogą być projektowane i wytwarzane przez CTO wagi o ilości mierzonych składowych sił i momentów aerodynamicznych w zależności od wymagań Zamawiającego.

CTO S.A może również zaoferować takie elementy jak:

 • stoły obrotowe,
 • trawersy,
 • opływowe obudowy przyrządów pomiarowych,
 • modele badawcze.

Więcej na temat aparatury pomiarowej oferowanej przez CTO S.A. znajdziesz w zakładce Aparatura pomiarowa

Gwarancja i serwis pogwarancyjny

CTO zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń badawczych. W ramach gwarancji CTO dokonuje okresowych przeglądów urządzeń/stanowisk badawczych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Od tradycji
do nowoczesności

Dane adresowe

ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Szybki kontakt