Kariera

Dołącz do najlepszych

Oferty pracy

Prosimy o zapoznanie się z umieszczoną w ogłoszeniu klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. oraz zamieszczenie klauzuli zgody w dokumentach rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Aktualnie poszukujemy

osoby na stanowisko:
Inżyniera sprzedaży

Praktyki i staże

Centrum Techniki Okrętowej S.A. wspiera młodych i ambitnych studentów oraz absolwentów szkół wyższych, umożliwiając im postawienie pierwszych kroków na drodze zawodowej podczas odbycia praktyki / stażu wśród wybitnych ekspertów i ludzi z pasją. Nasi praktykanci / stażyści mają możliwość uczestnictwa w rozwiązywaniu ciekawych zagadnień w Zakładzie Projektowo-Technologicznym.

Praktyki studenckie

wynikające z programu studiów realizowane są na podstawie porozumień zawartych między CTO S.A. a uczelniami, trwają 4 i 6 tygodni.

Jak zgłosić się na praktykę?
Sprawdź na stronie CTO S.A., czym zajmują się poszczególne komórki organizacyjne, a następnie wypełnij kwestionariusz osobowy kandydata na praktykę i wyślij go na adres: rekrutacja@cto.gda.pl w temacie wpisując „praktyki”.
Jeżeli otrzymamy wyłącznie CV, możemy kontaktować się z prośbą o uzupełnienie dokumentów o kwestionariusz osobowy kandydata na praktykę.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojej aplikacji skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 3 tygodni od przesłanej przez Ciebie aplikacji w celu ustalenia szczegółów.

Indywidualne praktyki studenckie lub absolwenckie

Indywidualne praktyki
studenckie / absolwenckie

  • realizowane są na podstawie umowy zawartej między CTO S.A., a studentem/absolwentem,
  • trwają do 3 m-cy.

Jak zgłosić się na praktykę?
Zapoznaj się z zakresem działalności Zakładu Projektowo-Technologiczneho, a następnie wyślij nam swoje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cto.gda.pl w temacie wpisując „praktyki indywidualne”.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojej aplikacji skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 3 tygodni od przesłanej przez Ciebie aplikacji w celu ustalenia szczegółów.

Indywidualne praktyki studenckie lub absolwenckie

Płatne staże

Poniżej link do ogłoszeń dot. płatnych staży.
Aktualna oferta praktyk
Aktualna oferta staży

Prosimy o zapoznanie się

z klauzulą informacyjną dla kandydata na praktykę / staż

oraz zamieszczeniem klauzuli zgody w dokumentach rekrutacyjnych.
Jednocześnie informujemy, że aplikacje bez załączenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji na praktyki/staż. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji na praktyki/staż prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do odbycia praktyki/stażu w Centrum Techniki Okrętowej S.A. dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”

Od tradycji
do nowoczesności

Dane adresowe

ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Szybki kontakt