Tunele aerodynamiczne
typu zamkniętego

Liczna grupę oferty CTO S.A. stanowią tunele aerodynamiczne o obiegu zamkniętym.

Każdy tunel projektowany jest tak, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

W tunelach aerodynamicznych typu zamkniętego stopniowo rozszerzający się dyfuzor kieruje powietrze z powrotem do konfuzora, dzięki czemu powietrze stale krąży w zamkniętej pętli. Typowe tunele obiegu zamkniętego z otwartymi i zamkniętymi odcinkami testowymi pokazano na rysunkach poniżej.

Nr Nazwa sekcji
1 Przestrzeń pomiarowa
2 Dyfuzor I
3 Kolano wysokiej prędkości I
4 Dyfuzor II
5 Kolano wysokiej prędkości II
6 Moduł napędowy
7 Dyfuzor III
8 Sekcja chłodnicy
9 Kolano niskiej prędkości I
10 Dyfuzor IV
11 Kolano niskiej prędkości II
12 Sekcja ustalania pola prędkości
13 Sekcja kontrakcji

Standardy CTO.S.A

Standardem CTO S.A. w projektowaniu tuneli aerodynamicznych jest zapewnienie stabilnego przepływ powietrza w przestrzeni pomiarowej.

Większość tuneli zamkniętych oferowanych przez CTO S.A. to tradycyjne tunele w układzie poziomym z jednym obiegiem. Możliwe jest jednak wykonanie tunelu o dowolnej konfiguracji.

W przypadku wielkogabarytowych i nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych CTO S.A. buduje modele tunelu w skali dla potwierdzenia poprawności koncepcji i uzyskania wymaganych osiągów.

Zastosowanie różnych materiałów do wykonania konstrukcji tuneli zapewnia pełną swobodę projektowania, aby spełnić Twoje unikalne wymagania i potrzeby, takie jak np., ograniczenia dostępu do laboratorium. niskie pomieszczenie czy słupy wsporcze budynku.

Zalety  tuneli z obiegiem zamkniętym w porównaniu z tunelami z obiegiem otwartym

 • mniejsze zapotrzebowanie mocy dla danej prędkości,
 • w obiegu tunelu mogą znajdować się cząstki stałe / posiew, który nie wydostaje się do pomieszczenia,
 • hałas w laboratorium jest znacznie niższy,
 • ruch powietrza w laboratorium (nawiewniki, drzwi, okna itp.) nie wpływa na przepływ w tunelu aerodynamicznym,
 • powietrze wchodzące do sekcji testowej jest pozbawione zanieczyszczeń, które mogą unosić się w pomieszczeniu laboratoryjnym,
 • zazwyczaj pomiędzy przestrzenią pomiarową a wentylatorem jest większa odległość, poprzedzona kierownicami, dzięki czemu łopatki wentylatora nie są tak podatne na uszkodzenia spowodowane oderwaniem się modelu lub jego części,
 • zastosowanie systemu chłodzenia i osuszania powietrza w tunelu pozwala utrzymać temperaturę w przestrzeni pomiarowej na poziomie ±1°C, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie długotrwałych pomiarów i badań.

Wady  tuneli z obiegiem zamkniętym w porównaniu z tunelami z obiegiem otwartym

 • koszt jest na ogół trzykrotnie wyższy dla tunelu o identycznej wielkości odcinka testowego,
 • zapotrzebowanie powierzchni jest znacznie większe,
 • wzrost temperatury powietrza w obiegu tunelu może ograniczać czas trwania pomiaru, jeżeli tunel nie jest chłodzony,
 • dodatkowy wzrost kosztu wykonania w przypadku zastosowania układu chłodzenia powietrza w tunelu, konieczność zapewnienia pomieszczenia technicznego na elementy systemu chłodzenia,
 • trudniejszy dostęp do elementów wewnętrznych tunelu wymagających czyszczenia po badaniach z posiewem.

Parametry charakterystyczne

Parametry charakterystyczne projektowanych przez CTO S.A. tuneli aerodynamicznych typu zamkniętego:

 • zakres prędkości powietrza – definiowany przez Klienta (od 0,1m/s wzwyż),
 • poziom turbulencji – definiowany przez Klienta (od 0,1%),
 • współczynnik kontrakcji k=9 lub inny największy z możliwych do osiągnięcia.

Jakość powietrza w przestrzeni pomiarowej jest skorelowana z wielkością dostępnego pomieszczenia i możliwości zastosowania odpowiednio długiej sekcji ustalania pola prędkości czy współczynnika kontrakcji, a także dostępnością mocy w laboratorium.

Skontaktuj się z jednym z naszych inżynierów, aby uzyskać więcej informacji i otrzymać wycenę.
Przygotuj dane wejściowe, które pomogą nam w doborze odpowiedniego tunelu.

Dane wejściowe
do określenia przez Klienta:

 • zakres prędkości w przestrzeni pomiarowej,
 • oczekiwany poziom turbulencji w przestrzeni pomiarowej,
 • wielkość największego elementu, który będzie badany w przestrzeni pomiarowej,
 • warunki klimatyczne panujące w laboratorium,
 • moc dostępna w laboratorium,
 • gabaryty laboratorium,
 • wielkości dróg dojazdowych (wejść do pomieszczenia).


Zobacz karty katalogowe Tunele aerodynamiczne typu zamkniętego.

Przykładowe realizacje

Pamiętaj, CTO S.A. spełni Twoje oczekiwania. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci wybrać odpowiedni tunel.

Więcej informacji o tunelach aerodynamicznych zamkniętych, ich typach i przeznaczeniu znajdziesz w zakładce Baza wiedzy

Od tradycji
do nowoczesności

Dane adresowe

ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk

Szybki kontakt